Zen - det er den mediative tilstand, hvor sindet falder til ro
og først da - er der plads til at tænke nye tanker
det er sådan helt nye tanker opstår
 

Mange japanere er gode til at "falde i zen" - altså falde i en mediativ tilstand
hvor man tømmer sindet for tanker - men uden at sove
tværtom må man nok nærmest sige
for det er lige nu sindet er åbent for nye tanker - for nye forbindelser i tankegangen

Japansk te-ceremony er den oftest anvendte metode til at frembringe tilstanden zen hos personen

Der er jo en årsag til det meste
også at mange japanske direktører i kontrakten har indføjet
at der er te-ceremony en eftermiddag pr uge
Det er aldeles ikke en frynsegode for direktører
nej, det er fordi mange selskabers bestyrelse består af kloge mænd - oftest ældre
og de ved udmærket, at direktøren ikke har tid til at tænke nye tanker i dagligdagen
derfor sender de ham til te-ceremony og med sig har han ikke direktørkiollegaer
nej, han har nogen ham i dagligdagen uvedkommende personer med
som f.eks. købmandens søn, naboens datter - eller et par mand ude fra lageret

Et ukendt antal af japanske opfindelser og forbedringer
kan takke en te-ceremony for den første tankes fødsel


Her det formanden for Dansk Karateforbund ved forbundets 25 års jubilæum

*      *      *

Men tillige mere enkle ting kan anvendes til at frembringe den mediative tilstand
f.eks. - en zen minigarden - er anvendelig
hvor man kan tegne mønstre i sandet - i mangel af en ægtejapansk have

 

samt f.eks. også det at pusle med en minibonsai

Når man er øvet
kan mange selv frembringe den mediative tilstand på et øjeblik
uden diverse påvirkninger eller hjælpemidler

Hvordan tilstanden frembringes er naturligvis uden betydning
bare roen i sindet fremkommer